Privacy statement


WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ

JSWEBONTWERP kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JSWEBONTWERP en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanvraagformulier voor plaatsing op een website aan JSWEBONTWERP heeft verstrekt. JSWEBONTWERP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email
 • Naam van de accommodatie(s) van de eigenaar
 • Straat
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Website
 • BTW nummer (wordt alleen -indien nodig- op de factuur gebruikt)
 • Plaats van uw accommodatie in coördinaten
 • WAAROM JSWEBONTWERP UW GEGEVENS NODIG HEEFT

  JSWEBONTWERP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan JSWEBONTWERP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een plaatsing van de door u verstrekte gegevens op één of meer van de door JSWEBONTWERP te maken, gemaakte dan wel te onderhouden websites.

  HOE LANG WORDEN GEGEVENS DOOR JSWEBONTWERP BEWAARD

  JSWEBONTWERP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.
  Daarmee wordt bedoeld, dat mocht u aangeven dat wij de gegevens moeten verwijderen, wij dit ook per direct zullen doen.

  DELEN MET ANDEREN

  JSWEBONTWERP verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. De door u verstrekte gegevens worden wel verwerkt in uw advertentiepagina op de websites met het doel dat derden u kunnen bereiken voor informatie en u kunnen vinden op de digitale kaart waar uw locatie(s) op zijn vermeld.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

  Op de website van JSWEBONTWERP worden geen gegevens bijgehouden zoals bezoekersaantallen op uw pagina(s), IP-adressen, etc.

  GOOGLE ANALYTICS

  JSWEBONTWERP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en om zoekresultaten te achterhalen.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de Website aan JSWEBONTWERP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JSWEBONTWERP heeft hier geen invloed op. JSWEBONTWERP heeft Google geen toestemming gegeven om via JSWEBONTWERP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  COOKIES

  JSWEBONTWERP maakt geen gebruik van Cookies

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit te allen tijde zelf doen door via een versleutelde mail een koppeling aan te vragen waarmee u de door u verstrekte gegevens kunt wijzigen, aanvullen dan wel verwijderen

  BEVEILIGEN

  JSWEBONTWERP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van JSWEBONTWERP maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JSWEBONTWERP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JSWEBONTWERP op via een van de volgende mailadressen: info@wandelenovernachten.nl , info@fietsenovernachten.nl , info@wandelenovernachten.be of info@varenovernachten.nl

  BEREIKBAARHEID

  JSWEBONTWERP is als volgt te bereiken:
  Postadres: De Weind 13, 8561 JA BALK

  Vestigingsadres: zelfde als postadres

  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KVK Leeuwarden: 01181787

  Telefoon: 0514-605941 of 06-31495866

  E-mailadressen: info@wandelenovernachten.nl, info@fietsenovernachten.nl, info@wandelenovernachten.be of info@varenovernachten.nl