Privacy statement


WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ

PHISIE-WEB kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PHISIE-WEB en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanvraagformulier voor plaatsing op een website aan PHISIE-WEB heeft verstrekt. PHISIE-WEB kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email
 • Naam van de accommodatie(s) van de eigenaar
 • Straat
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Website
 • BTW nummer (wordt alleen -indien nodig- op de factuur gebruikt)
 • Plaats van uw accommodatie in coördinaten
 • WAAROM PHISIE-WEB UW GEGEVENS NODIG HEEFT

  PHISIE-WEB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan PHISIE-WEB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een plaatsing van de door u verstrekte gegevens op één of meer van de door PHISIE-WEB te maken, gemaakte dan wel te onderhouden websites.

  HOE LANG WORDEN GEGEVENS DOOR PHISIE-WEB BEWAARD

  PHISIE-WEB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.
  Daarmee wordt bedoeld, dat mocht u aangeven dat wij de gegevens moeten verwijderen, wij dit ook per direct zullen doen.

  DELEN MET ANDEREN

  PHISIE-WEB verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. De door u verstrekte gegevens worden wel verwerkt in uw advertentiepagina op de websites met het doel dat derden u kunnen bereiken voor informatie en u kunnen vinden op de digitale kaart waar uw locatie(s) op zijn vermeld.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

  Op de website van PHISIE-WEB worden geen gegevens bijgehouden zoals bezoekersaantallen op uw pagina(s), IP-adressen, etc.

  GOOGLE ANALYTICS

  PHISIE-WEB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en om zoekresultaten te achterhalen.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de Website aan PHISIE-WEB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PHISIE-WEB heeft hier geen invloed op. PHISIE-WEB heeft Google geen toestemming gegeven om via PHISIE-WEB verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  COOKIES

  PHISIE-WEB maakt geen gebruik van Cookies

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit te allen tijde zelf doen door via een versleutelde mail een koppeling aan te vragen waarmee u de door u verstrekte gegevens kunt wijzigen, aanvullen dan wel verwijderen

  BEVEILIGEN

  PHISIE-WEB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van PHISIE-WEB maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PHISIE-WEB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PHISIE-WEB op via een van de volgende mailadressen: info@wandelenovernachten.nl, info@fietsenovernachten.nl of info@varenovernachten.nl

  BEREIKBAARHEID

  PHISIE-WEB is als volgt te bereiken:
  Postadres: De Seine 10, 8494PG NES

  Vestigingsadres: zelfde als postadres

  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 85289175  E-mailadressen: info@wandelenovernachten.nl | info@fietsenovernachten.nl | info@varenovernachten.nl